8 jun14.06

Ledningsförnyelse i Dalfors, Rättviks kommun

Vi kommer under veckorna 25 och 26 ledningsförnyelse i Dalfors, Rättviks kommun.

Schaktarbeten kommer utföras längs Dalforsvägen, Vallbacksvägen, Bölevägen och det kommer påverka framkomligheten för trafiken. Provisoriska förbifarter kommer ordnas. 

Under v26 kommer infodring av ledningar att ske. Detta utförs av entreprenören Aarsleff och sker genom att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i ledningen. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. 

Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.