• 25 nov11.11

  Underhållsarbete i Rättviks Kommun

  Vi kommer under måndag 28 november utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Dalfors , Rättvik kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.08:00 - 16:00 . Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.
 • 24 nov14.11

  Försenad sophämtning pga halka i Ganefs kommun

  På grund halka har vi ej kunnat tömma alla kärl från tisdagen den 22. Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom, tänk på:

  att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.


  Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid dalavattenavfall.se/vintertips


  Från januari 2023 kommer vår driftinformation för avfallshämtningen endast publiceras på dalavattenavfall.se och i vår app - Mitt DVA. I appen kan du även få påminnelse dagen innan ordinarie tömning. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app


 • 16 nov08.11

  Omläggning av VA ledningar Åkerö Leksands kommun

  Vi kommer under veckorna 46-52 utföra ett grävarbete för omläggning av VA-ledningar på Åkerö , Leksand kommun. Arbetet gör så att vi behöver stänga av Färjvägen i etapper under arbetets gång. Vattenavstängningar kan före komma , berörda fastighetsägare kontaktas innan detta sker. 

  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.