24 nov14.11

Försenad sophämtning pga halka i Ganefs kommun

På grund halka har vi ej kunnat tömma alla kärl från tisdagen den 22. Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom, tänk på:

att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.


Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid dalavattenavfall.se/vintertips


Från januari 2023 kommer vår driftinformation för avfallshämtningen endast publiceras på dalavattenavfall.se och i vår app - Mitt DVA. I appen kan du även få påminnelse dagen innan ordinarie tömning. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app