• 5 dec15.12

  Reparationsarbete vid Hansgattu Gassarvet, Leksands kommun

  VA-Nät informerar

  Vi kommer under onsdag 06 december utföra ett reparationsarbete på ledningsnätet vid Hansgattu Gassarvet, Leksand kommun. Reparationsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.10:00 - 16:00 . Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.


  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 4 dec19.12

  Akut vattenläcka i storbyvägen Dala-Järna kommun

  En akutvattenläcka har uppstått i Storbyvägen, Dala-Järna, Vansbro kommun. Reparation av vattenläckan påbörjas så snart som möjligt. Vattnet kommer stängas av ca 20:00.

  Vi uppdaterar löpande när vi har mer information att ge.

  Ibland kan reparationsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat när det kommer tillbaka. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 4 dec11.12

  Förnyelsearbete av ledningsnätet i Sätra, Rättviks Kommun

  Vi kommer under 2023/12/05 2023/12/06 utföra ett förnyelseprojekt av ledningsnätet vid Sätra i Rättvik kommun. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff. Arbetet innebär att vi utför infodringsarbete av befintliga ledningar. 


  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast. 


  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 4 dec11.12

  Förnyelsearbete av ledningsnätet i Västanvik, Leksands Kommun

  Vi kommer under 2023/12/05 2023/12/06 utföra ett förnyelseprojekt av ledningsnätet vid Winterommes väg i Leksand kommun. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff. Arbetet innebär att vi utför infodringsarbete av befintliga ledningar. 


  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast. 


  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 29 nov10.11

  Försenad slamtömning i Leksands Kommun

  Planerad slamtömning Leksand kommun är försenad på grund av vädret.

  De fastigheter som inte fått tömt under vecka 47-48 kommer att planeras att besökas under vecka 49.

  Tips! För att få

  påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 24 nov14.11

  Förnyelsearbete av ledningsnätet i Leksand Kommun

  Leksand Vatten AB kommer under 2023/12/06 - 2023/12/12 utföra ett förnyelseprojekt av ledningsnätet vid Matsvägen, Källvägen, Lisselbyvägen i Leksand kommun. Arbetet utförs i samarbete med Aarsleff, som infodrar befintliga avloppsledningar

  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

  Vid frågor om infodringen kontakta: Projektledare Mons Frithiofsen , 072-399 89 55 AARSLEFF Rörteknik AB


  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.
 • 24 nov14.11

  Förnyelsearbete av ledningsnätet i Västtjärna, Gagnef Kommun

  Vi kommer under 2023/11/28 - 2023/12/07 utföra ett förnyelseprojekt av ledningsnätet i Västtjärna, Gagnef kommun. Arbetet utförs i samarbete med Aarsleff. Arbetet innebär att vi infodrar befintliga ledningar. Schakt kommer att förekomma

  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

  Vid frågor om infodringen kontakta: Björn Sjögren, Projektledare Aarsleff 0709-413 435

  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.