• 8 dec11.12

  Underhållsarbete i Tällberg Leksands Kommun

  Vi kommer under måndag 11 december utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Tällberg , Leksands kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.08:00 - 15:00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.


  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 6 dec12.12

  Fastfrusna matavfallspåsar

  Kylan ställer till det

  När kylan slår till är det lätt att påsarna fryser fast i kärlen. Våra chaufförer gör vad de kan för att skaka ut de fastfrusna påsarna, men kan inte skaka mer än vad kärlen eller sopbilen klarar av utan att gå sönder.

  Påsar kvar i kärlet?

  Det bruna kärlet är väl tilltaget i volym och ska räcka en månad. Skulle det finnas påsar kvar i kärlet efter sophämtningen gör det därför inte så mycket, se till att de är lösa och låt dem ligga kvar till nästa gång sopbilen kommer.

  Vem ansvarar för att påsarna är lösa?

  Ansvaret för att se till att påsarna inte är fastfrusna när vi kommer för att tömma kärlen är fastighetsägarens. Vi ansvarar för att hämta ditt avfall - ditt ansvar är att se till att vi kan göra det.

  Ta del av vår information och råd

  Det går att undvika att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Om du följer våra råd och tips underlättar du chaufförens arbete och får hela kärlet tömt. Läs mer här: Vintertips för en smidig sophämtning.  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA.

  Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

 • 6 dec08.12

  ÅVS Bodavägen Ingels i Rättviks kommun

  Den 29 november tog FTI bort återvinningsstationen på Bodavägen i Ingels då FTI inte äger den mark som den stod på. Återvinningsstationen hade inte möjlighet att stå kvar på den plats den stod på.


  Den 1 januari 2024 tar Dala Vatten och Avfall ansvaret för återvinningsstationerna i Rättvik. Vi planerar för en ersättningsstation under 2024, mer information kommer. Ladda gärna ner vår app för mer information. 


  Tills vidare hänvisas återvinnare till återvinningsstationerna på Golfvägen samt vid Boda reningsverk. Vilken station som är närmast finns också att hitta i vår app samt på fti.se


  Felanmälan görs fortsatt fram till årsskiftet via fti.se

 • 24 nov14.11

  Förnyelsearbete av ledningsnätet i Leksand Kommun

  Leksand Vatten AB kommer under 2023/12/06 - 2023/12/12 utföra ett förnyelseprojekt av ledningsnätet vid Matsvägen, Källvägen, Lisselbyvägen i Leksand kommun. Arbetet utförs i samarbete med Aarsleff, som infodrar befintliga avloppsledningar

  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

  Vid frågor om infodringen kontakta: Projektledare Mons Frithiofsen , 072-399 89 55 AARSLEFF Rörteknik AB


  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.