Ansökan om pdf-faktura för kund boende utomlands/Apply for invoice as a pdf

Här kan du som är kund och är bosatt utomlands enkelt att ansöka om att du önskar få din faktura som pdf-faktura.

---------------------------------------------------------------------------------------

Living aborad? This is where you as a customer living abroad can registrer for a invoice sent to you as pdf.

If you have problem understand how to registry you are always welcome to call us at +46 247 44 100


Står på fakturan.(Look at your invoice)
Ange vilken kommun er fastighet ligger i / Apply which municipality the property is located in * (obligatorisk)
Ange vilken kommun er fastighet ligger i / Apply which municipality the property is located in
Personuppgifter/personal data
Personuppgifter/personal data

Adress till fastigheten som fakturan gäller / Address of the property to which the invoice applies * (obligatorisk)
Adress till fastigheten som fakturan gäller / Address of the property to which the invoice appliesEr adress ni är skriven på / Your address you are living at * (obligatorisk)
Er adress ni är skriven på / Your address you are living at