Datum för grovavfallshämtning 2020

Uppdatering 2020-04-07
Med anledning av den påverkan som coronaviruset (COVID-19) har på hela samhället följer Dala Vatten och Avfall händelseutvecklingen noga.

Renhållning är klassat som en samhällsviktig verksamhet och vi vidtar försiktighetsåtgärder och planerar för att säkerställa att vi kan upprätthålla våra uppdrag. En omedelbar åtgärd vi har vidtagit är att ställa in grovavfallshämtningen, Rullis och tidningsinsamlingen tills vidare eftersom vi måste prioritera och säkerställa att ordinarie sophämtning fungerar.

Nu finns datumen för årets grovavfallshämtning på vår hemsida.

OBS!
Beställning måste göras senast kl 12.00 på fredagen veckan innan hämtning