Företag som erbjuder filmning av fastighetens interna avloppsledningar

Fastighetsägare har hört av sig till Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB), efter att de fått telefonsamtal eller besök av företag som ber att få komma in i huset och filma fastighetens avloppsledningar.

Ibland hänvisar företagen till att de gör det i samarbete med DVAAB eller kommunen. DVAAB vill därför informera om att så inte är fallet och att det är fastighetsägaren själv som avgör om man har behov av och vill köpa dessa tjänster.

Som en del av fastighetsägaransvaret kan det vara en god idé att då och då låta inspektera avloppsledningarna på samma sätt som man bör inspektera t ex sitt yttertak. Enklast görs det med så kallad filmning eller TV-inspektion. Om avloppsledningar är i dåligt skick kan det leda till ett avloppsstopp med t.ex. en källaröversvämning som följd. Fastighetsägaren har ansvar för ledningarna från fastighetens tomtgräns in i huset och Dala Vatten och Avfall ansvarar för det kommunala ledningsnätet ute i gatan

Det är svårt att ange ett generellt tidsspann när det är dags att inspektera varje enskild ledning. Det kan dock vara en god idé att kontrollera fastighetens ledning om den är äldre än 50år och aldrig tidigare inspekterats eller servats på något sätt eller om det förekommit stopp i ledningen tidigare. Förr eller senare kommer ledningarna att behöva åtgärdas eller bytas ut för att ha full funktion.