Tidningsinsamling, grovavfallshämtning och Rullis inställda tills vidare