Latrin och gråvatten från husbil, husvagn och båt

Vi kan inte ta emot latrin och gråvatten från husbilar och husvagnar. Det finns möjlighet att lämna detta på de flesta campingar och på en del rastplatser. Närmaste tömningsplats hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön. På Transportstyrelsens hemsida hittar du tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du torrdass med latrinkärl köper du dessa vid återvinningscentralen och lämnar dem där när de är fulla.