Återvinningsstationerna används flitigt under pandemin

På P4 Dalarna kunde vi i torsdags höra att fler sorterar och lämnar sina förpackningar och tidningar vid återvinningsstationerna, i Dalarna har antalet förpackningar ökat med 14 % hittills i år jämfört med samma period förra året.

Ökad sortering är positivt men medför utmaningar

Att sorteringen ökar och större mängder förpackningar och tidningar lämnas på rätt ställe är mycket posititvt men medför också utmaningar. I reportaget kan du bland annat höra hur FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och deras underentreprenörer jobbar för att kunna möta ökningen och tömma tillräckligt ofta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips, så här gör du om det är fullt eller skräpigt vid återvinningsstationen:

  1. Gå runt till baksidan av behållarna, ofta kan det finnas utrymme att lämna dina förpackningar i dem där.
  2. Om det är helt fullt eller skräpigt - gör en felanmälan till FTI, antingen genom att ringa 020-008 03 11 (du behöver ange vilken station och vilket materialslag det gäller) eller genom att fylla i deras formulär för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  3. Ta med dina förpackningar hem igen och gör ett nytt försök en annan dag. Om du har lämnat en felanmälan via formuläret på FTI:s hemsida kan du välja att få återkoppling på när ärendet är åtgärdat, på så sätt får du snabbt veta när de fulla behållarna har tömts.