Förändring för verksamheter som lämnar farligt avfall på ÅVC

Nya rutiner på återvinningscentralerna

Från och med den 1 november 2020 gäller nya regler kring rapportering av farligt avfall från företag och verksamheter. Reglerna gäller såväl ideella föreningar som stora företag. I och med de nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningcentraler.

Elavfall, kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier

Det är fortsatt möjligt att lämna detta på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett avlämningsintyg från Elkretsen. Avlämningsintyg att fylla i finns hos Elkretsen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tryckimpregnerat trä och asbest

Tills vidare kan verksamheter fortsatt lämna detta på våra återvinningscentraler men då krävs att du lämnar transportdokument. Transportdokumentet kan du spara som en pdf och skriva ut i samband med att du rapporterar in transporten av det aktuella avfallet i avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Vi tar inte emot kemikalier.

Kemikalier tar vi, precis som tidigare, INTE emot vid våra återvinningscentraler.

Det är viktigt att du som företagare eller verksamhetsutövare tar del av vår fullständiga information om detta.