Återvinningsstationerna - tömning och städning

Uppgifter om tömning och städning

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för alla återvinningsstationer i landet. Deras samarbetspartners tömmer och städar efter schema. Schemat anpassas för varje station och med hänsyn till årstid och säsong. På FTIs webbplats kan du se när din återvinningsstation senast tömdes och städades och när det planeras att göras nästa gång (se exempelbild nedan).

Hitta din närmaste återvinningsstation och se när den töms och städas. (Öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild med information om när återvinningsstationen vid Moskogen i Leksands kommun töms och städas.


Tips inför ditt besök vid återvinningsstationen i juletid

Julen är en intensiv period med mycket förpackningar i omlopp. Under helgerna kommer uppskattningsvis 24 000 ton förpackningar lämnas på återvinningsstationerna runt om i landet. Det här är våra bästa tips för att underlätta återvinningen:

Platta till och vik ihop

Genom att platta till och vika ihop förpackningar kan vi alla hjälpas åt att skapa lite mer plats i behållarna så att fler kan lämna mer.

Kolla tömningstiderna och undvik fulla behållare

Genom att använda FTIs sökfunktion kan du kolla tömningstiderna innan du åker och undvika att mötas av fulla behållare.

Hitta din närmaste återvinningsstation och se när den töms och städas. (Öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns det plats på baksidan?

Gå runt till baksidan av behållarna, ofta kan det finnas utrymme att lämna dina förpackningar i dem där.

När det är fullt eller skräpigt

Om det är helt fullt eller skräpigt - gör en felanmälan till FTI.

Felanmälan till FTI via telefon 020-008 03 11 (du behöver ange vilken station och vilket materialslag det gäller)

Felanmälan till FTI genom att fylla i deras formulär för felanmälan (öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör ett nytt försök en annan dag

Om det är fullt - ta med dina förpackningar hem igen och gör ett nytt försök en annan dag. Om du har lämnat en felanmälan via formuläret på FTI:s hemsida kan du välja att få återkoppling på när ärendet är åtgärdat, på så sätt får du snabbt veta när de fulla behållarna har tömts.