Prishöjning på företagsbiljetter

Företag och verksamheter som vill lämna avfall vid våra återvinningscentraler ska betala för detta genom att köpa företagsbiljetter. En företagsbiljett motsvarar en kubikmeter avfall.

Den 1 januari 2021 kommer vi att höja priset på företagsbiljetter.

  • Tidigare pris: 210 kr/kubik (inklusive moms)
  • Nytt pris från 1 januari: 250 kr/kubik (inklusive moms)

Förändringen beror på höjd förbränningsskatt, sidan öppnas i samma fönster.