Viktigt - sophämtning när det snöar

Sophämtning och snöröjning

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall vintertid behöver kärlen stå lättillgängliga vid sidan av vägen utan att hindra andra trafikanter. Det är också viktigt att de som ansvarar för snöröjningen har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Vi vill därför be er som har egna kärl vid fastigheten att tänka på följande när ni har sophämtning i samband med att det snöar.

Undvik att placera kärlen på vägen eller på trottoarer

Placera, om möjligt, kärlen på din infart eller i "grindöppningen". Minst en halvmeter från vägkanten och som längst 1,5 meter från vägkanten.

Ta bort kärlen efter hämtning

Dra tillbaks kärlen in på din fastighet så fort som möjligt efter sophämtning.

Fler vintertips för en smidig sophämtning

Vinterns kyla, snö och halka medför också andra utmaningar vid sophämtningen. För att vi ska kunna hämta ditt avfall är det därför viktigt att du tar del av och tillämpar våra tips och råd, sidan öppnas i detta fönster.