6 juni - stora lupinbekämpardagen

Lupiner

Bort med lupinen - för blommor och insekter

Den 6 juni är inte bara vår nationaldag, det är även den stora lupinbekämpardagen!

Lupiner må vara vackra men de är också en invasiv art som sprider sig och konkurrerar ut våra inhemska ängsväxter vilket ställer till problem för pollinerande insekter som behöver en variation av blommor under hela sommaren.

Lämna växtavfall från invasiva arter på ÅVC

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot. Släng inte heller på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Använd genomskinliga säckar

Lämna växtmaterial från invasiva växter i väl förslutna säckar i containern för brännbart. Kom ihåg att använda genomskinliga säckar och tänk på att transportera på ett säkert sätt så att det inte finns risk för att växtdelar sprids längs vägen till återvinningscentralen.