Tvätt av avfallskärl

Kärltvätt

Både privatkunder och företagskunder kan beställa kärltvätt av oss, själva tvätten utförs av en entreprenör. Kärltvätt sker under två veckorsperioder i respektive kommun, en gång under perioden 1 mars till 31 juli samt en gång under perioden 1 aug till 31 dec enligt schema som fastställs av vår entreprenör.

Beställning av kärltvätt hösten 2021

Kärltvätt kommer att erbjudas under vecka 40–41 med start i Vansbro, därefter följer Gagnef, Leksand och Rättvik.

  • Gagnef och Vansbro - gör din beställning senast den 28/9
  • Leksand och Rättvik - gör din beställning senast 5/10

Uppdatering 2021-10-07

Kärltvätten är senarelagd i schemat och kommer utföras med start från vecka 42. Berörda kunder har blivit informerade.

Viktigt att tänka på inför kärltvätt

  • Om kärlen står i låst soprum måste du meddela oss det i samband med beställning samt lämna uppgifter om hur vår entreprenör får åtkomst till kärlen.
  • Se till att dina kärl står lättillgängliga och synliga så att vår entreprenör inte behöver leta efter dem.
  • Kärlen behöver inte vara tomma. Om det är soppåsar i kärlen lyfts de ur vid tvätt och läggs sedan tillbaka efter utförd tvätt.