Är återvinningsstationen överfull?

FTI_logga

Våren och påsken är på ingång och det brukar innebära att vi är fler som nyttjar återvinningsstationerna (ÅVS) runt omkring i kommunerna.

Tidningar samt alla förpackningar av glas, plast, papper och metall ingår i ett återvinningssystem och ska sorteras ut för att sedan lämnas vid återvinningsstationerna.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB), www.ftiab.selänk till annan webbplats, som ansvarar för att samla in och återvinna materialet. Om det är stökigt eller överfullt vid en återvinningsstation kontaktar du dem på 0200-88 03 11 eller gör en felanmälan här >länk till annan webbplats.

Hanteringen av återvinningsstationerna har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på uppdrag av regeringen sedan 1994 då producentansvar för förpackningar och tidningar infördes. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 020-333 363 .