Hur ser jag om slambrunnen är tömd?

Det kan ibland vara svårt att se om slambrunnen är tömd eftersom en del slambrunnar alltid är fyllda med vatten.

Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om den tjocka slamkakan på ytan är borta. Ta en lång pinne, bräda eller dylikt och känn om det finns slam på botten i första kammaren (kammaren där ledningen från huset är inkopplad). Tänk också på att vissa brunnar ska ha ett mindre slamlager i botten.

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Vi tömmer slamkakan samt det slam som samlats på botten och lämnar därefter det nästan ”slamfria” vattnet kvar.

Det kan ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan efter tömning. Det kan komma från kanterna på brunnen eller från ledningen från huset där det kan ha legat kvar slam. Detta är helt normalt.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .