Sista fjärrvärmefakturan från Rättviks energi

Den 1 februari bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51% av Värmevärden AB och resterande av Dala Energi och Rättviks kommun. Den 1 juli tar Värmevärden AB över all kontakt med våra fjärrvärmekunder, det innebär att du nu får din slutfaktura ifrån Rättviks Energi, och från och med nästa fakturering så är det Värmevärden som kommer att vara avsändare.

Vilka är Värmevärden?

Värmevärden äger och driver fjärrvärme i 12 kommuner runt om i Sverige. Just nu arbetar de för fullt med att integrera verksamheterna i Leksand och Rättvik i sin övriga verksamhet. Värmevärden är ett växande företag och tror på att jobba lokalt då varje ort har sina egna förutsättningar och vill finnas nära sina kunder. Så även om de är nya på orten så är driftpersonalen densamma, med skillnaden att de backas upp av Värmevärdens 100 medarbetare. Mer information om Värmevärden hittar du på deras hemsida, varmevarden.se.

Jag har frågor gällande min faktura, vem ska jag kontakta?

Har du frågor om din faktura som kommer ifrån Rättvik Energi, så kontaktar du som vanligt Rättvik Energi kundkontakt på 020 - 200 210 eller teknikab@rattvik.se

Om du däremot får frågor vid nästa faktura, där Värmevärden är avsändare, så kontaktar du Värmevärdens kundservice på 0200- 75 16 60 eller kundservice@varmevarden.se Ytterligare presentation av Värmevärden kommer vid din nästa faktura.

Behöver jag kontakta Värmevärden för att få nästa faktura?

Vi sköter allting, så du behöver inte göra något. Du kommer som vanligt att få din faktura nästa månad, men med den nya avsändaren Värmevärden på kuvertet.

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra fjärrvärmekunder för visat förtroende, och vi är övertygade om att det nya partnerskapet med Värmevärden kommer att skapa en starkare värmeverksamhet och på ett effektivt sätt kommer att bidra till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt.

Med vänlig hälsning,

Rättvik Energi

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .