Tidigarelagd slamtömning i Vansbro

Inför 2020 har vi justerat slamtömningsschemat för Vansbro kommun, det innebär att vissa områden kommer att få slamtömning något tidigare jämfört med 2019. Se körschema för slamtömning. 

Du vet väl om att vi har en sms-tjänst för avisering och kvittens vid slamtömnning?

Förändringen sker på grund av att vi, för att skydda avloppsreningsverket från processtörningar, måste fördela mängden brunnsslam som lämnas där över en längre tidsperiod. Avloppsreningsverket kan bara ta emot en begränsad mängd brunnsslam från enskilda avlopp per dygn, blir mängden slam för stor fungerar inte reningsprocessen som den ska.

Så här hanterar vi slammet från ditt enskilda avloppp

Slammet från de enskilda avloppen lämnas vid reningsverket för behandling. Slammet passerar ett rensgaller och mellanlagras sedan i ett slamlager, därfirån fördelas slammet kontinuerligt in i reningsverket under dygnet för behandling.