Återvinningsstationerna används flitigt under pandemin

På P4 Dalarna kunde vi i torsdags höra att fler sorterar och lämnar sina förpackningar och tidningar vid återvinningsstationerna, i Dalarna har antalet förpackningar ökat med 14 % hittills i år jämfört med samma period förra året.

Att sorteringen ökar och större mängder förpackningar och tidningar lämnas på rätt ställe är mycket posititvt men medför också utmaningar. I reportaget kan du bland annat höra hur FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och deras underentreprenörer jobbar för att kunna möta ökningen och tömma tillräckligt ofta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips, så här gör du om det är fullt eller skräpigt vid återvinningsstationen:

  1. Gå runt till baksidan av behållarna, ofta kan det finnas utrymme att lämna dina förpackningar i dem där.
  2. Om det är helt fullt eller skräpigt - gör en felanmälan till FTI, antingen genom att ringa 020-008 03 11 (du behöver ange vilken station och vilket materialslag det gäller) eller genom att fylla i deras formulär för felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Ta med dina förpackningar hem igen och gör ett nytt försök en annan dag. Om du har lämnat en felanmälan via formuläret på FTI:s hemsida kan du välja att få återkoppling på när ärendet är åtgärdat, på så sätt får du snabbt veta när de fulla behållarna har tömts.