Avgift för slamtömning Vansbro kommun

Vi vill uppmärksamma våra kunder i Vansbro som har mer än en anläggning för enskilt avlopp på sin fastighet att det finns en ny tjänst i taxan från och med 2020-01-01:

En avgift på 880 kr tas ut för tömning av anläggning 2 i samband med tömning av anläggning 1. Som anläggning 1 räknas den som är ansluten till WC.

I och med förändringen behöver fastighetsägare inte längre betala full tömningsavgift för båda anläggningarna när de töms vid samma tillfälle. Det gäller både vid ordinarie tur och budning.

Du hittar alla priser i avsnitt 2 i Vansbro kommuns avfallstaxa.