Max 10 fordon samtidigt på ÅVC Djurås från 18/1

Maxantal för att minska smittspridning

För att värna om våra medarbetares och besökares hälsa och säkerhet har vi sedan en tid tillbaka infört begränsningar för antalet besökare vi släpper in samtidigt på alla våra återvinningscentraler. Max antal fordon är och kommer tills vidare att vara 30 st förutom för ÅVC Djurås där vi har sett oss tvungna att skärpa denna begränsning.

Förstärkta åtgärder på ÅVC Djurås

ÅVC Djurås har en sådan utformning att trafiksituationen lätt blir besvärlig. För att kunna hålla ett bra trafikflöde och ett begränsat antal besökare för att undvika smittspridning kommer det från och med måndag 18/1 att vara ett maxantal fordon på 10 st.

Detta innebär att vi kan behöva be er vänta med att köra in på området tills det är färre besökare på plats.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och hjälper oss att minska smittspridningen.