Sophämtningsschema för 2022

Det nuvarande schemat för din sophämtning gäller till slutet av februari månad - men redan nu finns dina hämtdagar för hela 2022 publicerade här på vår webbplats.

Sophämtningsschemat i din postlåda

Under vecka fyra och fem kommer vi att skicka ut det nya sophämtningsschemat till alla våra kunder som har kärl vid sin fastighet så håll utkik efter ett brev från oss i din postlåda.

Redan nu finns samtliga kommuners och trakters hämtningsdagar på vår webbplats både som utskrivbar pdf och i tabellform:

Nytt utseende

Sophämtningsschemat har ett nytt utseende. Det kan till en början göra att det upplevs som svårare att överblicka men det innehåller samma information som tidigare:

  • Sopbilen kommer alltid till ditt område på en bestämd veckodag, jämn eller udda vecka.
  • Matavfall hämtas alltid varannan vecka på den veckodag sopbilen kör i ditt område (udda eller jämna veckor).
  • Restavfall hämtas var fjärde vecka, eller var åttonde om du som kund har valt det, och dessa datum finns angivna i hämtningsschemat.