Så här läser du det nya sophämtningsschemat

Sophämtningsschemat har i år fått ett nytt utseende. Vi har fått återkoppling från flera kunder kring att det är svårt att förstå. Här följer en förklaring av hur du läser schemat för att hitta dina hämtningsdagar.

Skärmdump på del av sophämtningsschemat som skickats ut till våra kunder
  1. Leta reda på din by/gata/område under "Trakt/Område" (grön bakgrund).
  2. I nästa kolumn, under "Matavfall" (brun bakgrund), hittar du information om vilken veckodag (udda eller jämn vecka) som sopbilen kommer till ditt område. Det bruna kärlet för matavfall töms alltid denna dag.
  3. I kolumnerna under feb-dec (grå bakgrund) anges datum för hämtning av brännbart restavfall (grått kärl). För de kunder som har anmält till oss att de önskar hämtning av restavfallet var 8:e vecka är det enbart de fetmarkerade och understrukna datumen som gäller.