ÅVC nästa? Kom ihåg att sortera först

Ett säkert vårtecken är att vi får fler besökare vid våra återvinningscentraler. Eftersom allt avfall som lämnas där ska vara sorterat efter material och produktslag och lämnas på rätt ställe vill vi påminna om att sortera först.

Sortering och återvinning av avfall är nödvändigt för både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Genom att sortera allt efter produkt och material när du packar ditt avfall hemma går det smidigare att lämna det på rätt ställe när du kommer till återvinningscentralen. Det är det vi kallar "töm säcken".

Använd genomskinliga säckar

Färgade säckar innehåller ofta osorterat avfall. Om du lägger avfall i säckar ska därför genomskinliga säckar användas. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt eller om något i säcken har hamnat fel och ska lämnas någon annanstans än i containern för brännbart.

Avfall som alltid ska lämnas i genomskinlig säck

Visst avfall ska alltid lämnas i väl förslutna säckar:

 • Spån, damm, isolering och annat lättflyktigt material
 • Invasiva arter som lupiner och jättebalsamin.
 • Asbest ska alltid vara inplastat och väl förslutet

Dessutom ska alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållare läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Sortering steg för steg

Är du osäker på hur något ska sorteras när du packar ditt avfall kan du ta steg för steg-guiden nedan till hjälp. I vår app Mitt DVA finns också en diger sorteringsguide och du kan också använda dig av vår dalagemensamma sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

1. Måste det slängas?

 • Nej: Lämna till second hand, skänk bort, sälj, renovera
 • Ja: fortsätt till 2

2. Är det matavfall?

 • Ja: lägg det i det bruna kärlet hemma så att vi kan återvinna det till biogödsel och biogas.
 • Nej: fortsätt till 3

3. Är det en förpackning eller tidning/papper?

 • Ja: lämna den på en återvinningsstation, dessa finns även på våra återvinningscentraler.
 • Nej: fortsätt till 4

4. Är det textilier (hela eller trasiga)?

 • Ja: Lämna dem i Human Bridge behållare på återvinningscentralen.
 • Nej: Fortsätt till 5

5. Är det farligt avfall (kemikalier, elavfall, batterier)?

 • Ja: lämna det vid mottagningen för farligt avfall på återvinningscentralen
 • Nej: fortsätt till 6

6. Är det brännbart?

 • Nej: Lämna det i avsedd container på återvinningscentralen.
 • Ja: Fortsätt till 7

7. Får det plats i en soppåse?

 • Ja: lägg det i soppåsen som du sedan slänger i det grå kärlet (soptunnan) för brännbart restavfall som du har hemma.
 • Nej: Lägg det i en genomskinlig säck eller släng det som det är i containern för brännbart på återvinningscentralen.