Tisdagen den 3 maj kopplar vi om ledningsnätet i Leksand

Pressmeddelande:
Dala Vatten och Avfall är glada över att vi nu kan leverera vårt grundvatten till samtliga hushåll i Leksands kommun. Nu fullbordar vi det fyra år långa projektet med att bygga ut och koppla samman VA-ledningarna för att på så sätt bygga en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig VA-infrastruktur i Leksand i enlighet med FN:s klimatmål i Agenda 2030.

Läs hela vårt pressmeddelande (länken öppnas i samma fönster) >