Tvätt av avfallskärl från vecka 40

Kärltvätt

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina avfallskärl, det innebär bland annat att kärlen ska rengöras vid behov. Om du inte vill eller kan göra det själv kan du vid två olika tillfällen per år, vår och höst, beställa kärltvätt av oss mot en avgift. Själva tvätten utförs av en entreprenör.

Gör din beställning senast fredagen 23 september

Kärltvätt kommer att erbjudas under vecka 40-42. Vi kan inte meddela en specifik dag som tvätten kommer att utföras.

Formulär för beställning av kärltvätt >

Viktigt att tänka på inför kärltvätt

  • Om kärlen står i låst soprum måste du meddela oss det i samband med beställning samt lämna uppgifter om hur vår entreprenör får åtkomst till kärlen.
  • Se till att dina kärl står lättillgängliga och synliga så att vår entreprenör inte behöver leta efter dem.
  • Kärlen behöver inte vara tomma. Om det är soppåsar i kärlen lyfts de ur vid tvätt och läggs sedan tillbaka efter utförd tvätt.