2022 börjar närma sig sitt slut och jag vill passa på att tacka alla kunder och medarbetare för ett fint år!

Efter många år i bolaget tillträdde jag under våren som VD på Dala Vatten och Avfall. Vi ansvarar för att kunderna har tillgång till en hållbar och miljöriktig avfallshantering samt rent och friskt vatten – dygnet runt, året om. Precis som många andra har även vi under året påverkats av världsläget och där vi nu behöver förhålla oss till en omvärld med ökade priser vilket påverkar oss alla. Det ser vi bland annat på ökade priser på utsläppsrätter för förbränning av avfall. Om vi alla blir bättre på att sortera ut förpackningar så minskar vi kostnaderna för förbränning vilket är en stor del av våra utgifter som därmed också påverkar våra taxor.

Vid en bättre sortering av restavfallet kan man som kund övergå till ett glesare hämtningsintervall vilket ger en lägre kostnad. Själv har jag som många andra numera hämtning var åttonde vecka.

Under året har vi fortsätt vårt arbete med driftsäkerhet – vi levererar friskt vatten och hållbara avloppstjänster, dygnet runt och året om med målsättningen att våra kunder inte ska drabbas av driftstörningar.

I februari lanserade vi appen Mitt DVA, målsättningen är att appen ska vara en hjälp för alla våra kunder i den stressiga vardagen med att exempelvis få en påminnelse om att ställa ut sina avfallskärl. I appen finns även en sorteringsguide som kan vara till hjälp när vi ska sortera vårt avfall.

Under hösten har medarbetare utmanat mig, kollegorna och er kunder i olika aktiviteter. Jag har antagit Annas utmaning om personliga och hållbara julklappar och kommer därför att ge mina nära och kära julklappar i form av upplevelser.

Med ett händelserikt och utmanande år bakom oss blickar vi nu framåt mot 2023. Vi kommer att byta entreprenör för insamlingen av avfall, från och med 1 mars. Under året arbetar vi även, tillsammans med våra ägarkommuner för att ta fram nya kretsloppsplaner och fortsätter att planera för hållbara vattentjänster.

Jag vill även passa på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

/ Lisbeth Martinsson Skinnar, VD Dala Vatten och Avfall