Undvik att dina VA-ledningar fryser sönder och du får en vattenskada

Undvik frysskador i ditt hus/fritidshus! Alltför ofta leder sönderfrusna vattenledningar till vattenskador som följd. Var extra vaksam om du har en fastighet där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med dålig isolering. Att sänka värmen i huset på vintern ökar också risken för att rören fryser sönder.

Följ ditt försäkringsbolags rekommendationer för att inte riskera att din fastighet fryser sönder och får en vattenskada.