Varför ska vi sortera ut plast?

I ett inslag på SVT i början av januari rapporterar SVT från ÅVC om att de flesta kommuner i Sverige inte erbjuder något sätt att återvinna kommunplast dvs hårdplast såsom pulkor, trädgårdsmöbler och hinkar. Det stämmer i dagsläget även för våra ÅVCer men det är något vi jobbar med. I inslaget hänvisar man till att endast 10% av plasten återvinns – denna siffra inkluderar all plast som sätts på den svenska marknaden idag dvs. även hårdplasten och ska inte blandas ihop med återvinningsgraden för plastförpackningar.

Plastförpackningar

Utsortering av plastförpackningar har vi all vinning att fortsätta med både för plånbokens & miljöns skull. Att återvinna plastförpackningar är komplext då det finns flertalet olika sorter, kombination av sorter och ofta innehåller våra förpackningar flera skikt. I Sverige har vi en fungerande plaståtervinning och Svensk plaståtervinning i Motala bygger i detta nu Site Zero som kommer bli världens största och mest effektiva återvinningsanläggning. Site Zero kommer kunna sortera samtliga plastsorter på den svenska marknaden och markant öka återvinningsgraden med målet är att 2025 kunna återvinna 55%.

Genom att sortera och lämna till återvinning minskar ditt eget och allas vårt restavfall vilket leder till minskade kostnader. Insamlingsgraden för plast är låg, endast 53% av de plastförpackningar vi köper går till återvinning det betyder alltså att 47% är hantering av plastförpackningar som vi konsumenter betalar för två gånger, både när vi köper det genom producentansvaret och sedan då vi kastar det i restavfallet.

En vanlig myt är att man behöver skölja ur förpackningarna, det behöver man inte skrapa men gärna ur ev. kvarvarande innehåll av hygienskäl och för att förbättra återvinningsprocessen.

Varför ska jag sortera ut mina plastförpackningar?

  • För att slippa betala för dess hantering två gånger
  • Varje återvunnen plastförpackning är en vinst för miljön
  • Varje inkommen förpackning bidrar till utvecklingen av återvinningssystemet
  • För att en del går att återvinna och för att utvecklingen för återvinning nu går i ett rasande tempo. Nya Site Zero kommer kunna återvinna i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. Vi ska också ha med oss att återvinningsgraden är lägst för plast, för metall är återvinningsgraden 90%, glas 88% och för textilier i human bridge är återvinningsgraden 98%. Så fortsätt eller börja sortera!

Hårdplast på ÅVC framöver

På sikt vill införa fraktionen hårdplast på våra ÅVC:er i flera syften; minska fraktionen brännbart då den är starkt kostnadsdrivande och minska vårt klimatavtryck. Men det är mycket viktigt att vi har en avsättning för plasten dvs. vi ska inte sortera något som vi sedan inte kan återvinna. I vissa kommuner har man infört hårdplast t.ex. i Linköping, Kil och Vallentuna. Vi har under hösten besökt Vallentuna för att se hur de löst det och vi kommer framöver titta på hur vi gemensamt i Dalarna skulle kunna lösa det.

Varför är det så svårt att återvinna plast?

En svårighet i återvinningen av plast är att det finns så många olika typer av plast, plast i olika kombinationer och dessutom i olika skikt, för att stävja detta pågår arbete på flera håll dels tekniker för återvinning med även vilka plasttyper som ska tillåtas på marknaden.

Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall på denna sida. Länk till annan webbplats.

Det finns ännu mer information via FTI, specifikt om plast: Lär dig om plastförpackningar - FTI Länk till annan webbplats.

Svensk plaståtervinning: Svensk Plaståtervinning - Vi ger plasten nytt liv. (svenskplastatervinning.se) Länk till annan webbplats.