Ny entreprenör för insamlingen

1 mars 2023 byter vi entreprenör för insamlingen av hushållsavfall.
Vilken tid på dygnet sopbilen hämtar avfallet kan därför skilja sig mot hur det tidigare sett ut. Avfallet hämtas dock alltid mellan 06:00- 22:00. Se dina hämtningsdagar på vår sida för sophämtningsschema (Sidan öppnas i samma fönster)

Förändringar i sophämtningsschemat i Gagnef


Som ett led av bytet av entreprenad blir det förändringar i våra trakter i Gagnef och några kunder får från 1 Mars förändrade hämtdagar. Under vecka 7 har det gått ut ett utskick per post till de kunder som berörs av förändringen.

Förändringar i sophämtningsschemat verksamheter


Vissa verksamheter i våra kommuner kommer också att få nya hämtdagar. Nästkommande hämtdag kan ses i vår APP - Mitt DVA. Där kan ni även få påminnelse dagen innan ordinarie tömning. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app.

Önskar du få ett hämtningsschema för er verksamhet skickat kan det beställas på vår sida för sophämtningsschema verksamhet (Sidan öppnas i samma fönster)