Äntligen ska kuvert återvinnas

Nytt är att du ska lägga dina gamla kuvert i tidningsinsamlingen. Genom att göra detta så minskar du din klimatpåverkan, lägger mindre i soppåsen och håller därmed nere kostnadsökningar för avfallsförbränning.

Från årsskiftet 2022/2023 har vi ordnat så att kuvert och även fönsterkuvert kan återvinnas. Att kuvert skulle slängas i soppåsen har varit en utmaning för avfallsbranschen sedan 1994. Det var då som producentansvaret för tidningar kom och sedan dess har producenterna, genom Tidnings- och förpackningsinsamlingen i Sverige AB, hänvisat invånarnas kuvert till soppåsen.

Dala Vatten och Avfall har nu ordnat så att invånarna ska lägga gamla kuvert bland tidningarna.

Det gör att vi slipper skicka dem till förbränning med soppåsen. Att bränna avfall kommer att bli dyrare kommande år men genom att återvinna kuvert kan vi tillsammans hålla emot kostnadsökningar och minska klimatpåverkan. Våra ägarkommuner (Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro) har som mål att minska mängden restavfall (soppåsar i den grå tunnan) med 25 procent. Att lägga kuvert till återvinning istället för i soppåsen är ett steg.

Tack för att du sorterar för plånbok och miljö!