Höjning av företagsbiljett från och med 1 juli 2023.

Från 1 juli kostar det 350 kr/st inkl. moms för företag att köpa biljett och lämna avfall på våra återvinningscentraler.

Du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

På biljetten skriver du vilken typ av avfall som ska lämnas och vilket företag det gäller.
Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall.

Avgiften

Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljetten) fastställs av respektive kommuns teknikbolag.

Återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Det innebär att när företag slänger avfall på återvinningscentralen utan att betala företagsbiljett, så hamnar kostanden för hanteringen av avfallet på taxekollektivet. I förlängningen betyder det ökade kostnader som tvingar fram ökade avgifter för hushållen.

Höjningen grundas i att täcka kostnaderna för bland annat transport och behandling av avfallet.

Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna.

Kontakt

Vid övriga frågor kontakta vår kundservice:

Telefonnummer: 0247 - 44 100

  • Måndag kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00
  • Tisdag - fredag kl. 08.00-12.00

Under semestertider, perioden 3 juli -14 augusti, har vi något längre svars- och handläggningstider för vissa ärenden.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta.