Skydda dig mot källaröversvämningar

Häftiga regn och skyfall blir allt vanligare och kommer oftast på sommaren. De kommunala ledningarna är dimensionerade för normala vattenflöden och är inte anpassade för de stora vattenmängder som ett skyfall innebär. De höga vattenflödena ökar risken för översvämningar i källare och lågt liggande byggnader. Du som fastighetsägare har ansvar för de ledningar som finns på din fastighet och kan vidta åtgärder för att förebygga översvämningar i din källare och minimera risken för skador.

Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att skydda dig mot källaröversvämningar (länken öppnas i samma fönster)