Tyck till om Kretsloppsplanerna

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. Dalarna har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Samarbetet har inneburit att kretsloppsplanerna till stora delar är samordnade inom Dalarna.

Dala Vatten och Avfall har nu tillsammans med våra fyra ägarkommuner tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan (tidigare benämnt avfallsplan) som finns ute för granskning under perioden 15 augusti – 30 september.

Kretsloppsplanen innehåller mål som visar var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjande och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Nu har du som medborgare i våra ägarkommuner möjlighet att tycka till om respektive kommunens förslag till kretsloppsplan. Läs mer om Kretsloppsplanerna och hitta länkar till just din kommuns förslag för Kretsloppsplan på dalavattenavfall.se/kretsloppsplan (sidan öppnas i samma fönster).