Vi genomför just nu en kundundersökning om avfall och sortering

Vi genomför just nu en kundundersökning. Undersökningen är självklart anonym och skickas till slumpmässigt utvalda kunder via sms och e-post

Kommunerna får från 1 januari 2024 ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Vi på Dala Vatten och Avfall vill veta vad våra kunder tycker om hur det fungerar att sortera och lämna förpackningar till Återvinningsstationerna. Genom att besvara undersökningen har vi större möjlighet att utveckla vår kommande verksamhet.

Undersökningen tar endast 2-3 minuter att genomföra.

Frågor?

Har du frågor om undersökningen kan du alltid kontakta vår kundservice på telefon eller via vårt ärendeformulär >(länken öppnas i samma fönster)