Gagnefs Plan för allmänna vattentjänster är under perioden 18 mars – 22 april 2024 ute på samråd

Gagnefs kommun och Dala Vatten och Avfall har gemensamt tagit fram ett förslag till Plan för allmänna vattentjänster för Gagnefs kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid ett skyfall.

Nu har du som medborgare i Gagnefs kommun möjlighet att tycka till om kommunens Plan för allmänna vattentjänster. Planen är utställd för samråd från och med den 18 mars till och med den 22 april 2024.

Under samrådet kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Djurås bibliotek och på Gagnefs kommuns webbplats: Tyck till om Plan för allmänna vattentjänster – Gagnefs Kommun Länk till annan webbplats. (länk öppnas i ny flik). På länkade sidan hittar du även information om hur du lämnar in eventuella synpunkter.