Invigning av Dala-Flodas nygamla Återvinningscentral

Dala-Floda Återvinningscentral i Gagnefs kommun har byggts om till en modern anläggning med stor kapacitet.
Vi öppnar upp grindarna för alla och inviger den nya ÅVC:n onsdagen den 17 juli 2024 kl. 11.00-13.00

Kom och besök kommunens nya återvinningscentral. Träffa oss, passa på att ställa frågor till våra experter om avfall, se de nya kärlen för plast- och pappersförpackningar.
Vi bjuder på korv med bröd och fika!

  • Kl. 11.00-13.00 Bandklippning, rundvandring, träffa sopbilen och fika.
  • Kl. 13.00-19.00 Öppet enligt ordinarie öppettider

I samband med invigningen håller vår ÅVC öppet mellan kl. 11-13 och våra kunder är varmt välkomna att lämna sitt avfall även denna tid!

Den 17 juli är det invigning av återvinningscentralen, ÅVC, i Dala-Floda. Ombyggnationen som startade i december är nu klar och återvinningscentralen är redo att ta emot besökare.

Vi är glada över att vi nu kan erbjuda en modern och effektiv anläggning för våra kunder samtidigt som vi nu kan säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare säger Lisbeth Martinsson Skinnar VD på Dala Vatten och Avfall.

Under december 2023 påbörjades ombyggnationen av återvinningscentralen i Dala Floda, Gagnefs kommun. Uppdraget från Gagnefs Teknik AB var att ombyggnationen skulle ge en så effektiv anläggningen som möjligt. Med den högre rampen och de större containrarna kan vi transport-optimera anläggningen och säkrar på så sätt upp våra driftkostnader framåt.

I samband med ombyggnationen övergår vi till det nordiska skyltsystemet likt vi gjort på samtliga av Dala Vatten och Avfalls återvinningscentraler. De nya skyltarna baseras på det skyltsystem som tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige, för att göra avfallsskyltar mer enhetliga och på så sätt möjliggöra en enklare och ökad sortering.

En nyhet i samband med nyöppningen är att kunderna nu kan sortera ut hårdplast som en egen fraktion istället för att lämna den till förbränning.