Så påverkar coronaviruset vår verksamhet

Dala Vatten och Avfall bedriver samhällsviktig verksamhet. Vi försöker därför minimera de fysiska kontaktytorna för våra medarbetare och håller därför stängt för kundbesök för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Du kan alltid sköta dina ärenden via vår självservice (sidan öppnas i samma fönster).


Vill du hellre prata med oss så kan du ringa 0247 - 44 100, vår kundservice är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-15.00 (Lunchstängt 12:00-13:00).

Tack för visad omtanke och att ni samarbetar och försöker minska smittspridningen!

Sopbil tömmer ett avfallskärl.


På den här sidan sammanställer vi frågor och svar kring hur coronaviruset påverkar eller kan komma att påverka vår verksamhet.

Sophämtning

Kan jag slänga mina hushållssopor som vanligt när jag är sjuk?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan du hantera ditt hushållsavfall som vanligt. Det innebär att du, precis som alltid annars, måste tänka på att:

  • Se till att din sopppåse med restavfall är ordentligt förpackad och förslut med dubbelknut innan du kastar den i sopkärlet.
  • Lägg inget löst avfall i sopkärlet.
  • Lägg inga lösa påsar bredvid sopkärlet.
  • Stäng kärlets lock ordentligt.
  • Inte fylla dina kärl så mycket att avfall hamnar på marken.

Det du gör för att förhindra smittspridning är viktigt

När smittspridning förekommer i samhället är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar – alltså är det extra betydelsefullt att du hjälper till att hålla våra sophämtare och andra som ser till att ta hand om ditt avfall friska.

Tack för att du hjälper oss med detta!

Påverkas min sophämtningsdag?

Just nu har vi inga störningar i sophämtningen och vi planerar för att vara redo om situationen förändras. Om det uppstår förseningar eller andra störningar i sophämtningen framöver informerar vi om detta här på denna webbplats.

Skulle det uppstå förseningar så ber vi er ha förståelse för det.

Återvinningscentraler

Du som har minsta symptom av vad som skulle kunna vara Covid-19 får vänta med att återvinna. Återvinningscentralerna är vår arbetsplats och även om vi är utomhus ber vi dig respektera detta, smittskyddslagen gäller även här.

Tack för att du samarbetar och minskar smittspridningen!

Har återvinningscentralerna öppet som vanligt?

Våra återvinningscentraler har öppet som vanligt.

Öppettiderna på respektive återvinningscentrals sida hittar du här (länken öppnas i samma fönster).


ÅVC Dala-floda
För att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet i samband med covid -19 stängde vi tillfälligt ÅVC Dala-Floda. Efter att ha vidtagit åtgärder på plats öppnade vi åter 6 maj.

I samband med vår högsäsong mellan 30 maj-31 augusti har återvinningscentralen även varit öppet på lördagar. Genom denna temporära lösning gjorde vi det möjligt för våra besökare att sprida ut besöken och på så sätt minimera smittspridning.

Vad ska jag tänka på inför mitt besök på återvinningscentralen?

Stanna hemma om du har symptom eller är sjuk

Tänk på att det rör sig många människor på våra återvinningscentraler, så följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och besök oss inte om du har symptom, är sjuk eller befinner dig i karantän – för din och vår skull.

Lämna barnen hemma eller låt dem sitta kvar i bilen

För att försöka mininmera smittan önskar vi att ni är så få som möjligt när ni slänger era saker på återvinningscentralen, barn och andra personer som är med och inte hjälper till med själva sorterandet uppskattar vi om de sitter kvar i bilen. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta. Ett barn som rör sig mellan bilarna kan vara svårt att upptäcka i tid.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och hjälper oss att minska smittspridningen.

Varför begränsar ni antalet besökare på återvinningscentralerna?

Maxantal 30 fordon

För att värna om våra medarbetares och besökares hälsa och säkerhet har vi infört begränsningar för antalet besökare vi kan släppa in samtidigt på våra återvinningscentraler. Just nu gäller ett maxantal på 30 bilar (50 personer inklusive våra anställda) åt gången.

ÅVC Djurås - maxantal 10 fordon

ÅVC Djurås har en sådan utformning att trafiksituationen lätt blir besvärlig. För att kunna hålla ett bra trafikflöde och ett begränsat antal besökare för att undvika smittspridning kommer det från och med måndag 18/1 att vara ett maxantal fordon på 10 st.

Detta innebär att vi kan behöva be er vänta med att köra in på området tills det är färre besökare på plats.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och hjälper oss att minska smittspridningen.

Varför har ni stängt kundtoaletten på ÅVC Limhagen?

Eftersom kundtoaletten vid återvinningscentralen vid Limhagen i Leksand ligger i direkt anslutning till personalens kontor har vi valt att stänga den. Detta för att minska risken för smittpsridning.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och hjälper oss att minska smittspridningen.

Enskilt avlopp och slamtömning

Påverkas slamtömningsschemat?

Just nu har vi inga störningar i slamtömningen och vi tömmer enligt körschemat (länken öppnas i samma fönster). Vi planerar för att vara redo om situationen förändras. Om det uppstår förseningar eller andra störningar i slamtömningen framöver informerar vi om detta via vår hemsida.

VA-frågor

Hur påverkar coronaviruset mig som kund?

I nuläget ska du inte påverkas alls som kund till följd av coronaviruset - vi arbetar på som vanligt för att se till att du får dricksvatten och att vi kan ta hand om avloppsvattnet.

Inför de hembesök som vi gör, till exempel byte av vattenmätare, så hör vi av oss innan. Det för att både du och vi ska känna oss säkra och för att minska smittspridningen bland våra kunder, i samhället i stort och bland våra medarbetare.

Hör gärna av dig om du känner dig sjuk så försöker vi lösa besöken på annat sätt, eller kommer tillbaka en annan dag. Detta gäller naturligtvis även våra underentreprenörer.

Kan coronaviruset smitta via vatten?

Enligt Folkhälsomyndigheten så smittar coronaviruset i huvudsak genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. För närvarande finns inte några indikationer för att coronaviruset överlever i dricksvatten.

På vilket sätt kan jag själv hjälpa till?

Just nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att säkerställa att våra samhällsviktiga verksamheter kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Dala Vatten och Avfall AB har ett sådant uppdrag genom sitt ansvar att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet.

Du kan hjälpa till genom att göra dessa enkla saker:

Spola inte ner annat papper än toalettpapper i toaletten (och det som passerar genom kroppen). Annat papper kan nämligen orsaka stopp i våra pumpstationer och därmed tas dyrbar tid från oss, tid som vi kan använda till att säkra andra delar av vår verksamhet.

Tvätta händerna.

Åtgärd för minskad smittspridning

Som en extra säkerhetsåtgärd kommer all personal inom affärsområde VA att minimera den fysiska kontakten med kollegor över kommungränserna. Detta betyder att nät- och drifttekniker arbetar enbart i ”sin kommun” i så stor utsträckning som möjligt. Möten hålls i så stor utsträckning som möjligt via telefon eller via den digitala plattformen Teams. Vissa tekniker har beviljats att utgå direkt från sina hem för att på det viset undvika smittorisken som skulle kunna finnas i bolagets gemensamma utrymmen. Tjänstemännen som normalt är placerade på kontoret i Leksand arbetar på distans från sina hem i den utsträckning som är möjligt.

Bedrägeriförsök kring vattenprover i samband med Covid-19

Vi har fått information om att det finns en eller flera personer som ringer hem till äldre personer och ber om att få komma dit för att ta vattenprover från ledningar eller brunnar för att leta efter covid-19-virus.

Vi genomför EJ vattenprovtagning för kartläggning av Covid-19. Om ni får telefonsamtal rörande vattenprovtagning för Covid-19 så är vår rekommendation att ni polisanmäler samtalet.

För företagare

Har du minskade mängder avfall?

Många företag drabbas av färre kunder eller gäster vilket också kan innebära att mängderna avfall minskar. Genom att ändra hämtningsintervallet så att vi tömmer era avfallskärl mer sällan kan ni spara pengar. Observera dock att matavfallskärl måste tömmas minst varannan vecka.

Tvingas du stänga din verksamhet helt under en period och inga människor vistas i lokalerna kan vi pausa din sophämtning tills vidare.

Vill du ha rådgivning om vad som är den bästa lösningen för ditt företag kan du kontakta oss på 0247 - 44 100.

Har du minskad vattenförbrukning?

Om din verksamhet förbrukar avsevärt mindre vatten i spåren av Corona-pandemin kan vi hjälpa dig genom att justera ner din prognostiserade årsförbrukning. Detta innebär att fakturorna bättre avspeglar din verkliga förbrukning och att du undviker att bli överfakturerad med en påföljande återbetalning efter nästa mätaravläsning.

Kontakta någon av våra medarbetare på kundservice så får du ytterligare information. Telefonnummer 0247- 44 100

Har du som företag svårt att betala din faktura?

Om du som företag trots översyn av fakturerad mängd avfall och fakturerad VA-förbrukning har svårt att betala din faktura finns det möjlighet att förlänga betalningstiden.

Vill du ha rådgivning om vad som är den bästa lösningen för ditt företag kan du kontakta oss på 0247- 44 100