Anmäl förlängt hämtningsintervall

För dig som är duktig på att sortera och/eller har ett litet hushåll.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas brännbart restavfall (grå kärlet) var 8:e vecka. Storleken på kärlet ska vara det som normalt används, 190 liter.

Från och med 2021-01-01 är det möjligt att kombinera delning med hämtning var åttonde vecka. Anmälan om detta görs på blankett för delning (sidan öppnas i detta fönster).

Innan du gör din beställning

Ta del av villkoren för förlängt hämtningsintervall nedan.

Villkor för förlängt hämtningsintervall

  • Avfallskärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas och kärlet får inte bli så tungt att det uppstår uppenbara svårigheter att flytta det.
  • Kärlet ska dras in på gården och endast stå ute vid tömningsplatsen när det ska tömmas så att det inte töms oftare än intervallet anger.
  • Efterföljs ej ovanstående, eller om olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt uppstår kan det förlängda hämtningsintervallet återkallas.

Övrig information

Märkning av kärlet

Avfallskärlet kommer att märkas med en dekal med siffran åtta. Det görs av sopbilschauffören i samband med sophämtning. Märkningen görs för att underlätta chaufförernas arbete.

Bekräftelse på din anmälan och information om hämtningsdagar

En bekräftelse på anmälan kommer att skickas till dig. Hämtningsdagar hittar du i det vanliga sophämtningsschemat.

Ändrade förhållanden

Ändras förhållandena som till exempel vid ägarbyte, måste ny anmälan göras.

Gör din beställning

Fält markerade med * är obligatoriska.

Anmälan för fastighet i: * (obligatorisk)
Anmälan för fastighet i:

Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av villkoren för att beviljas förlängt hämtningsintervall.Kundnummer finns på fakturan
Kunduppgifter
Kunduppgifter

Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.