Anmäl förlängt hämtningsintervall

För dig som är duktig på att sortera och/eller har ett litet hushåll.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas restavfall (grå kärlet) var 8:e vecka. Storleken på kärlet ska vara det som normalt används, 190 liter.

Det är även möjligt att kombinera delning av kärl med en granne med hämtning var åttonde vecka. Anmälan om detta görs via formulär för delning av kärl.
Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Vid vissa tillfällen, när man har många gäster hemma så som vid olika högtider kan det bli mer restavfall - då kan du enkelt beställa en extratömning av den grå tunnan i vårt Formulär för beställning av extra sophämtning eller hämtning av extra säck. Länk till annan webbplats.

Innan du gör din beställning

Ta del av villkoren för förlängt hämtningsintervall nedan.

Förändring - var 8:e blir var 12:e

Från och med hösten 2024 och fram till sommaren 2025 kommer ett nytt insamlingssystem införas i våra kommuner, med det blir hämtningsintervallet förändrat. Nytt hämtningsintervall blir att som standard hämtas restavfallet var 6:e vecka, var 6:e vecka plastförpackningar och var 6:e vecka pappersförpackningar. Kunder som idag har hämtning var 8:e vecka får som standard hämtning var 12:e vecka. Läs mer om det nya insamlingssystemet på dalavattenavfall.se/förpackningsinsamling

Villkor för förlängt hämtningsintervall

  • Avfallskärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas och kärlet får inte bli så tungt att det uppstår uppenbara svårigheter att flytta det.
  • Kärlet ska dras in på gården och endast stå ute vid tömningsplatsen när det ska tömmas så att det inte töms oftare än intervallet anger.
  • Efterföljs ej ovanstående, eller om olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt uppstår kan det förlängda hämtningsintervallet återkallas.

Nyhet april 2024!
Från och med hösten 2024 och fram till sommaren 2025 kommer ett nytt insamlingssystem införas i våra kommuner, med det blir hämtningsintervallet förändrat. Nytt hämtningsintervall blir att som standard hämtas restavfallet var 6:e vecka, var 6:e vecka plastförpackningar och var 6:e vecka pappersförpackningar. Kunder som idag har hämtning var 8:e vecka får som standard hämtning var 12:e vecka. Läs mer om det nya insamlingssystemet på dalavattenavfall.se/förpackningsinsamling

Övrig information

Märkning av kärlet

Avfallskärlet kommer att märkas med en dekal med siffran åtta. Det görs av sopbilschauffören i samband med sophämtning. Märkningen görs för att underlätta chaufförernas arbete.

Bekräftelse på din anmälan och information om hämtningsdagar

En bekräftelse på anmälan kommer att skickas till dig. Hämtningsdagar hittar du i det vanliga sophämtningsschemat.

Ändrade förhållanden

Ändras förhållandena som till exempel vid ägarbyte, måste ny anmälan göras.

Gör din beställning

Fält markerade med * är obligatoriska.

Anmälan för fastighet i: * (obligatorisk)
Anmälan för fastighet i:

Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av villkoren för att beviljas förlängt hämtningsintervall.Kundnummer finns på fakturan
Kunduppgifter
Kunduppgifter

Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.