Anmälan om delning av kärl

För dig som är duktig på att sortera och/eller har ett litet hushåll kan det passa bra att dela kärl med en granne.

Möjligheten att dela kärl med en granne regleras i kommunens föreskrifter om hantering av hushållsavfall (sidan öppnas i detta fönster). Gemensamma kärl beviljas endast mellan två närbelägna fastigheter om avfallsmängden ryms i kärl av den storlek som normalt används.

Innan du fyller i formuläret

Innan du fyller i formuläret vill vi be dig att ta del av villkoren för delning av kärl. Om din anmälan inte uppfyller villkoren kommer du att hänvisas till att lämna in din ansökan till miljökontoret i din kommun. Observera att de kan komma att ta ut en handläggningsavgift.

Villkor för delning av kärl

Bostadshusen ska vara närbelägna

För att gemensamma kärl ska beviljas ska era fastigheter ligga nära varandra. De behöver inte dela tomtgräns men ska ligga på samma gata eller i ett område med gemensam in- och utfartsväg. Det är viktigt att både du och din granne på ett enkelt sätt kan lämna ert avfall i era gemensamma kärl.

Kärlstorlek och hämtningsintervall

Gemensamma kärl beviljas endast mellan två fastigheter om avfallsmängden ryms i ett kärl av den storlek som normalt används, det vill säga:

  • 190 liter för restavfall, hämtning var 4:e eller var 8:e vecka
  • 140 liter för matavfall, hämtning varannan vecka

Om kärlen är överfulla vid återkommande tillfällen kommer vi att bryta delningen och båda fastighetsägare får återgå till att ha egna kärl.

Hämtningsabonnemang

  • Båda använder det bruna kärlet för matavfall eller båda hemkomposterar,
  • båda har samma hämtningsintervall för restavfall - var 4:e alternativt var 8:e vecka samt
  • båda har helårshämtning eller sommarhämtning,

OBS! Det är inte möjligt att enbart dela på kärlet för matavfall.

Ansvar

Båda fastighetsägarna ansvarar för att sorteringen sköts enligt de regler som gäller.

Övrig information

En uppsättning kärl

De kärl som inte används kommer att hämtas in.

Avgift

Båda fastighetsägarna betalar fast avgift och hämtningsavgift för gemensamma kärl enligt gällande taxa.

Ändrade förhållanden

Ändras förhållandena, till exempel vid ägarbyte, måste ny anmälan göras.

Bekräftelse på er anmälan

En bekräftelse på anmälan kommer att skickas till respektive fastighetsägare.

Gör din anmälan

Fält markerade med * är obligatoriska.

Ett automatiskt bekräftelsemejl på att vi har mottagit anmälan kommer att skickas till den mejladress som anges för fastighet 1. När vi har handlagt anmälan kommer båda fastighetsägare att få återkoppling via mejl.


Genom att skriva ditt namn intygar du som söker att du har tagit del av villkoren för delning av kärl.

Genom att skriva ditt namn intygar du som söker att du har tagit del av villkoren för delning av kärl.
Anmälan för fastigheter i: * (obligatorisk)
Anmälan för fastigheter i:
Placering av kärl * (obligatorisk)
Ange vems kärl ni ska använda (kärl som inte ska användas kommer att hämtas in). Kärlen ska vid sophämtning vara placerade vid den valda fastighetens ordinarie hämtställe.
Placering av kärl


Önskat hämtningsintervall för brännbart restavfall * (obligatorisk)
Ordinarie hämtningsintervall är var fjärde vecka, för små hushåll och för hushåll som sorterar noggrant kan det räcka med hämtning var åttonde vecka.
Önskat hämtningsintervall för brännbart restavfall


Kundnummer finns på fakturan
Fastighet 1 - kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Fastighet 1 - kunduppgifterKundnummer finns på fakturan
Fastighet 2 - kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Fastighet 2 - kunduppgifter
Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.