Anmälan om hemkompostering

Om du vill skapa ett kretslopp i din egen trädgård och ta vara på näringsämnena i matavfallet till dina egna odlingar kan du själv kompostera ditt matavfall. Anmälan om hemkompostering gör du via formuläret nedan.

Möjligheten att själv ta hand om matavfallet regleras i Miljöbalken och kommunens föreskrifter om hantering av hushållsavfall, (sidan öppnas i detta fönster). Matavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan olägenheter för omgivningen.

Innan du fyller i formuläret

Innan du fyller i formuläret vill vi be dig att ta del av villkoren för hemkompostering. Om din anmälan inte uppfyller villkoren kommer du att hänvisas till att lämna in din ansökan till miljökontoret i din kommun. Observera att de kan komma att ta ut en handläggningsavgift.

Villkor för hemkompostering

Allmänt

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att detta kan ske utan olägenheter för omgivningen.Trädgårdsavfall får komposteras utan anmälan till kommunen, men det är ändå viktigt att komposten sköts på ett bra sätt så att inte olägenheter uppstår.

Kompostbehållaren

Kompostbehållaren kan vara köpt eller hemtillverkad. För permanentboende bör komposten vara isolerad och det är viktigt att det finns utrymme för den mängd matavfall och strö som ska tillföras även om komposten fryser vintertid.

För att matavfallet inte ska vara åtkomligt för råttor, fåglar och andra djur ska kompostbehållaren vara skadedjurssäker. Det innebär bland annat att:

  • Hål eller springor får vara max 5 mm.
  • Det skall finnas lock och botten.

Köpa kompostbehållare

Se till att kompostbehållaren är avsedd för matavfall, det finns även trädgårdskomposter vilka oftast är betydligt billigare än varmkomposter men de är varken utformade eller avsedda för att kompostera matavfall.

Tillverka egen kompostbehållare

En hemtillverkad kompostbehållare är ofta gjord av trä men det finns många andra material och sätt att utforma den på. Använd sökord som "bygga varmkompost ritning" för att hitta ritningar och information.

Storlek på kompostbehållaren

Storleken bestäms efter antalet personer i hushållet och om den är isolerad eller inte. Tumregler för dimensionering av kompostbehållare är:

  • Ej isolerad - 100 liter/person
  • Isolerad - 50 liter/person
  • Roterande isolerad -25 liter/person

Hämtning av matavfall

Du kan välja bort hämtning av matavfallet, då sker endast hämtning av restavfall (grått kärl) och därmed debiteras bara avgift för detta samt den fasta avgiften. Det bruna kärlet kommer att hämtas in av vår personal.

Vill du sluta hemkompostera och återgå till att få matavfallet hämtat kontaktar du vår kundservice.

Anmälande intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun.
  • Jag komposterar allt matavfall året runt och/eller lägger matavfallet i det bruna kärlet.
  • Om komposteringen upphör ska detta anmälas till Dala Vatten och Avfall.
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Dala Vatten och Avfall rätt att ändra abonnemanget samt att upphäva godkännandet av komposteringen.

Fält markerade med * är obligatoriska.


Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av de fullständiga villkoren för hemkompostering
Anmälan gäller fastighet i: * (obligatorisk)
Anmälan gäller fastighet i:

För fastighet som anmälan avser

För fastighet som anmälan avser

Typ av kompostbehållare * (obligatorisk)
Typ av kompostbehållare
Ange produktnamn för köpt hemkompost. För egentillverkad hemkompost ska en beskrivning av denna göras här.


Bifoga bild på kvitto på köpt hemkompost, saknar du detta bifogar du en bild på hemkomposten där den är belägen på din fastighet. Du som har en egentillverkad hemkompost ska bifoga ritning och/eller bild på denna.
Kompostbehållarens läge * (obligatorisk)
Kompostbehållarens läge


Kompostbehållaren är skadedjurssäker * (obligatorisk)
Kompostbehållaren är skadedjurssäkerHämtning av matavfall * (obligatorisk)
När du hemkomposterar i godkänd kompost kan du avsäga dig hämtning av matavfall. Det innebär att vi hämtar in det bruna avfallskärlet och du debiteras inte längre någon avgift för matavfallshämtning.
Hämtning av matavfall
Kundnummer hittar du på fakturan från oss
Kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Kunduppgifter
Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.