Avboka ordinarie slamtömning

Av olika anledningar kan man som fastighetsägare behöva avboka den ordinarie slamtömningen. Om du gör det är det mycket viktigt att du själv kommer ihåg att beställa slamtömning vid ett senare tillfälle innevarande år.

Innan du avbokar

Nedanstående information är viktig för dig att ta del av, vi vill be dig läsa den innan du avbokar din ordinarie slamtömning.

Tilläggsavgift vid tömning utanför ordinarie tur

När du väljer att avboka ordinarie slamtömning och istället beställa tömning vid ett annat tillfälle under året tillkommer en avgift utöver avgiften för ordinarie slamtömning. Storleken på denna beror på om du beställer en budning (utförs inom tre arbetsdagar), tömning på bestämd dag (du bestämmer själv vilken vardag slamtömning ska ske) eller akut tömning (utförs inom åtta timmar).

Vad händer om jag inte slamtömmer mitt enskilda avlopp i år?

Du riskerar funktionen hos ditt enskilda avlopp

I slamavskiljaren (slambrunnen) sker en grovavskiljning av föroreningar (slammet), den fungerar som ett säkerhetssteg så att inte den efterföljande markbädden eller infiltrationen, där den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker, ska slamma igen och förstöras. Om slamtömning inte sker regelbundet minskar slamavskiljarens förmåga att avskilja slammet från avloppsvattnet vilket på sikt kan förstöra och/eller kraftigt förkorta livstiden för infiltrationen eller markbädden.

Att se till att ditt enskilda avlopp slamtöms enligt gällande tillstånd är därför väldigt viktigt, det gäller även för minireningsverk.

Tillsynsmyndigheten informeras

Vi informerar årligen miljökontoren (tillsynsmyndigheten) i våra kommuner om vilka slamavskiljare och minireningsverk som inte har tömts enligt gällande tillstånd under året samt vilka slutna tankar som inte har tömts på tre år. Miljökontoren kan sedan vidta åtgärder och sanktioner gentemot de fastighetsägare som har brutit mot kommunens avfallsföreskrifter och/eller tillståndet för sitt enskilda avlopp.

Vad är ordinarie slamtömning?

Ordinarie tömning är den schemalagda slamtömningen som görs årligen, område för område, då du som fastighetsägare inte behöver göra någon beställning för att ditt enskilda avlopp ska slamtömmas. Eftersom vår entreprenör (Maserfrakt) då kan planera för att ha en eller flera bilar i området kan vi erbjuda ett tömningspris som är lägre än en budad tömning.

Slamavskiljare och minireningsverk

Slamavskiljare och minireningsverk som är anslutna till WC ska enligt kommunernas föreskrifter slamtömmas varje år och ska därför vara schemalagda på ordinarie tur för att säkerställa att detta sker. Slamavskiljare för BDT-avlopp (Bad, Disk, Tvätt) ska enligt föreskrifterna tömmas minst vartannat år och ska också vara schemalagda på ordinarie tur.

Sluten tank

Slutna tankar får vara schemalagda på ordinarie tur men måste inte vara det. Ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att en sluten tank töms vid behov men minst vart tredje år.

Gör din avbokning

Fält markerade med* är obligatoriska.


Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av informationen ovan om ditt ansvar som fastighetsägare att se till att slamtömning utförs enligt gällande tillstånd för ditt enskilda avlopp samt att du är medveten om att en tilläggsavgift till ordinarie slamtömningsavgift tillkommer för slamtömning som ej sker på ordinarie tur.
Min fastighet ligger i: * (obligatorisk)
Min fastighet ligger i:

Står på fakturan.

För fastigheten för vilken ordinarie slamtömning ska avbokas.

Till fastigheten för vilken ordinarie slamtömning ska avbokas.
Slamanläggning  * (obligatorisk)
Ange vilken typ av slamanläggning som inte ska tömmas på ordinarie tur.
SlamanläggningAnläggning 2
Om du har ytterligare en slamanläggning på samma adress som inte heller ska tömmas på ordinarie tur.
Anläggning 2
Kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid
KunduppgifterBehandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.