Beställ extra slamtömning

Ibland kan det behövas en extra slamtömning, det beställer du enkelt i formuläret nedan. Om du ska koppla på din fastighet på det kommunala VA-nätet kan du även beställa sluttömning av din enskilda avloppsanläggning.

Information om respektive tjänst

Beställ budning - tömning utförs inom fem arbetsdagar

Slamtömning utförs inom fem arbetsdagar från och med vardagen efter att du gör din beställning via formuläret nedan.

Kostnad

Ordinarie tömningsavgift + tilläggsavgift 500 kronor. 550 kr från 1/1 2024

Viktigt om ordinarie slamtömning

Alla slamavskiljare och minireningsverk är inlagda på körschema - det innebär att dessa anläggningar töms med automatik när slambilen kör från by till by vid ordinarie slamtömning (har du en sluten tank gäller att den får ligga på körschema men måste inte göra det).

När du beställer en extra slamtömning måste du ange om du önskar eller inte önskar att din slamanläggning även ska tömmas på ordinarie tur innevarande år.

Du hittar information om när ordinarie slamtömning utförs i just din by i via länken nedan:

Beställ tömning på bestämd dag

Slamtömning på bestämd dag utförs den vardag du önskar tidigast fem vardagar efter att du gör din beställning via formuläret nedan. Observera att vi inte kan utlova att tömning sker vid ett särskilt klockslag eller att chauffören kan ringa upp dig.

Kostnad

Ordinarie tömningsavgift + tilläggsavgift 900 kronor. 990 kr från 1/1 2024

Viktigt om ordinarie slamtömning

Alla slamavskiljare (slambrunnar) och minireningsverk är inlagda på körschema - det innebär att dessa anläggningar töms med automatik när slambilen kör från by till by vid ordinarie slamtömning (har du en sluten tank gäller att den får ligga på körschema men måste inte göra det).

När du beställer en extra slamtömning måste du ange om du önskar eller inte önskar att din slamanläggning även ska tömmas på ordinarie tur innevarande år.

Du hittar information om när ordinarie slamtömning utförs i just din by i via länken nedan:

Vid behov av akut slamtömning

Om du behöver beställa akut slamtömning ringer du vår kundservice: 0247-44 100.

När vår kundservice har stängt ringer du istället: 020-33 33 63.

Innan du gör din beställning

Innan du gör din beställning vill vi be dig att ta del av informationen nedan som beskriver ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vi kan tömma din slamanläggning.

Förbered för slamtömning

Framkomlighet för slambilen

Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

  • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
  • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
  • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
  • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.
  • Vägbegränsning: Om det finns skyltar med viktbegränsningar till din fastighet (t.ex. 4-tons skylt eller C7) behöver vi ett skriftligt underlag från väghållaren om beslut att kunna köra på vägen. Detta behöver vi innan din beställning/i samband med din beställning av slamtömning.

För dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta (sidan öppnas i detta fönster). Länk till annan webbplats.

Gör din beställning

Fält markerade med* är obligatoriska.


Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av informationen ovan om beställning av extra tömning samt hur du ska förbereda för slamtömning.
Min fastighet ligger i: * (obligatorisk)
Min fastighet ligger i:

Står på fakturan.

För fastigheten där slamtömning önskas

Till fastigheten där slamtömning ska utföras
Jag vill beställa: * (obligatorisk)
Jag vill beställa:Ange vilket datum du önskar slamtömning, tidigast fem arbetsdagar från och med dagens datum.
Slamanläggning som ska tömmas * (obligatorisk)
Ange vilken typ av slamanläggning du önskar få tömd.
Slamanläggning som ska tömmasAnläggning 2
Om du har ytterligare en slamanläggning på samma adress som du önskar få tömd vid samma tillfälle anger du det här. Avgift för detta tas ut enligt taxan.
Anläggning 2Ordinarie tömning * (obligatorisk)
När du beställer en extra slamtömning behöver vi veta om du önskar att din slamanläggning även ska tömmas på ordinarie tur innevarande år. Om du har en sluten tank som inte töms på ordinarie tur eller om ordinarie tömning redan har utförts under året svarar du bara nej tack.
Ordinarie tömningHär lämnar du information som är viktig för oss och vår entreprenör att få. Till exempel anger du här om din beställning avser en sluttömning av din enskilda avloppsanläggning inför påkoppling till kommunalt avlopp.
Kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid
KunduppgifterBehandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.