Beställ extra sophämtning eller hämtning av extra säck

Här kan du som privatkund beställa extra hämtning av avfallet i de bruna och grå kärlen och/eller hämtning av extra säck för restavfall. Kostnaden för den beställda tjänsten läggs på din nästkommande faktura.

Om du har ett fritidshus med sophämtning sommartid och tillfälligt behöver sophämtning under vintern så kan du beställa extra sophämtning under förutsättning att det är framkomligt till din fastighet vid vinterväglag. Kostnaden för detta är olika beroende på om sopbilen kan tömma ditt/dina kärl vid ordinarie tur eller om den behöver åka ut vid annan tidpunkt.

Även du som har sophämtning året runt kan beställa extra sophämtning. Om du tillfälligt har mycket restavfall kan du beställa extra hämtning för det grå kärlet i samband med ordinarie tur när matavfallet hämtas. Det går också att beställa hämtning av restavfall och/eller matavfall utanför ordinarie tur.

Pris- och beställningsinformation

Extra sophämtning på ordinarie tur

  • Kostnad: 95 kronor per tillfälle. Nytt pris 2024: 110 kronor per tillfälle

Extra sophämtning utanför ordinarie tur

  • Kostnad: 575 kr per tillfälle. Nytt pris 2024: 660 kronor per tillfälle
  • Beställningen utförs inom fem arbetsdagar från och med vardagen efter att du gör din beställning.
  • Ställ ut kärlen vid hämtstället i samband med att du gör din beställning.

Extra säck för restavfall

Har du tillfälligt mycket restavfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämtning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå det grå kärlet. Säcken hämtas vid den ordinarie sophämtningen eller i samband med extra sophämtning enligt ovanstående alternativ.

  • Kostnad: 95 kr per säck. Nytt pris för 2024: 110 kr per säck

Gör din beställning

Fält markerade med * är obligatoriska.

Min fastighet ligger i: * (obligatorisk)
Min fastighet ligger i:





Står på fakturan.

Ange för vilket/vilka kärl du önskar extra sophämtning  * (obligatorisk)
Om du endast önskar beställa hämtning av extra säck för restavfall anger du detta alternativ.
Ange för vilket/vilka kärl du önskar extra sophämtning




Välj hämtningstjänst * (obligatorisk)
Här anger du om du vill ha extra sophämtning eller hämtning av extra säck för brännbart restavfall. Det går bra att kombinera dessa två tjänster.
Välj hämtningstjänst





Till exempel om du önskar hämtning på ordinarie tur längre fram i tiden än nästa tillfälle, ange då vilket datum du önskar hämtning. Har du beställt hämtning av extra säck för restavfall och har mer än en säck anger du det här.
Kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid
Kunduppgifter







Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.