Beställ kärltvätt

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina avfallskärl, det innebär bland annat att kärlen ska rengöras vid behov. Om du inte vill eller kan göra det själv kan vi hjälpa dig med det, både privatkunder och företagskunder kan beställa kärltvätt av oss mot en kostnad.

Själva tvätten utförs av en entreprenör. Kärltvätt sker under tvåveckorsperioder i respektive kommun, en gång under våren och en gång under hösten enligt schema som fastställs av vår entreprenör.

Beställa kärltvätt hösten 2023

Kärltvätt kommer att erbjudas under vecka 36- 41. Vi kan inte meddela en specifik dag eller vecka som tvätten kommer att utföras.

Gör din beställning senast torsdagen den 14/9 2023.

Information och prisuppgifter

  • Om kärlen står i låst soprum måste du meddela oss det i samband med beställning samt lämna uppgifter om hur vår entreprenör får åtkomst till kärlen.
  • Se till att dina kärl står lättillgängliga och synliga så att vår entreprenör inte behöver leta efter dem.
  • Kärlen behöver inte vara tomma. Om det är soppåsar i kärlen lyfts de ur vid tvätt och läggs sedan tillbaka efter utförd tvätt.

Priser kärltvätt 2023

En- och tvåfamiljshus, permanent- eller fritidsboende

  • 390 kr/kärl (inklusive moms)

Flerfamiljshus och verksamheter:

  • 390 kr/kärl (inklusive moms) eller
  • 550 kr/timme (inklusive moms) för minst 5 kärl inom samma geografiska område.

Gör din beställning

Fält markerade med * är obligatoriska.


Genom att skriva ditt namn på raden nedan intygar du att du har tagit del av informationen ovan.
Beställning av kärltvätt i: * (obligatorisk)
Beställning av kärltvätt i:

Står på fakturan.

Fastighetens adress * (obligatorisk)
För fastigheten där du önskar få kärl tvättade.
Fastighetens adressKunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Kunduppgifter
Ange vilka kärl du önskar få tvättade * (obligatorisk)
Storleken på kärlen finns angivet på din faktura. För villahushåll gäller att den ordinarie storleken på en kärluppsättning är 190 liter för brännbart restavfall och 140 liter för matavfall.
Ange vilka kärl du önskar få tvättade


Här anger du om det är fler än ett kärl av varje sort som ska tvättas.

Ange övrig information som vår entreprenör behöver för att kunna tvätta kärlen. Till exempel hur de kommer in i ett låst soprum.

Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.