Blankett för beställa registerutdrag om mig själv

För att ta del av dina personuppgifter behöver du ansöka via nedanstående blankett. Blanketten kan postas, lämnas fysiskt eller mailas till oss.

Blankett för begäran om personuppgifter hittar du här. Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett skickas till:

  • Adress: Dala Vatten och Avfall, Box 234, 793 25 Leksand
  • Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
  • E-post: info@dvaab.se

Vi skickar dina uppgifter till den folkbokföringsadress som finns i våra register. Stämmer inte uppgifterna med de du uppgivit meddelar vi dig om att du behöver besöka oss och legitimera dig för att få ta del av informationen.

Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från det att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom många inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader och om så är fallet kommer vi att meddela dig detta inom en månad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kontaktar du oss på ovan adress så korrigerar vi uppgiften snarast.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY (sidan öppnas i ett annat fönster) Länk till annan webbplats. 

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.imy.se Länk till annan webbplats..