Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

För att möta klimatutmaningarna har världens länder enats om 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda till år 2030. Mål 6 handlar om att alla människor ska ha tillgång till rent vatten för mat, dryck och hygien. #hållbarvattenanvändning